Aktuality
vždy na našem FB
FacebookProč „Conditio humana“?

Název, který jsme pro sdružení zvolili, symbolizuje zejména v německé a americké filozofii 20. století univerzálně lidské hodnoty, podmínky a možnosti (viz např. učení Hannah Arendth a Ericha Fromma). Ústřední otázka tedy zní, co vlastně činí člověka člověkem.

Kde začíná a hlavně kde končí ona Conditio humana, je stále sporné. Objevy moderních přírodovědných disciplín posunují hranice toho, co nás může podněcovat k stále novým otázkám a diskuzím. Nesporné však zůstává, že všem lidem (a mnohým jiným tvorům) jsou společné určité zákonitosti a potřeby. Ty začínají na úrovni fyzické (tělesné) existence člověka a sahají až k jeho univerzálním sociálním a duševním potřebám a podmínkám. Můžeme zde zmínit například věčné pátrání po smyslu života, pokusy každého z nás o jeho naplnění, resp. o svoji vlastní seberealizaci. Patří sem ale také závislost každého člověka na ostatních, jeho apriorní příslušnost do většího sociálního systému vazeb, a tím i neustálá snaha každého jednotlivce hledat svou pozici v nich, snaha přizpůsobit ji vlastní představě a situaci.

Název Conditio humana jsme nezvolili proto, že bychom znali definitivní odpověď na otázku, v čem ta univerzální lidskost přesně spočívá. Tento název jsme vybrali proto, že víme, že toto univerzálně lidské existuje. Být si vědom této skutečnosti, vycházet z tohoto společného základu může znamenat značný potenciál při hledání vzájemně kompatibilnějších a smířlivějších obrazů nedávné minulosti, ale i současnosti.

Název sdružení je tedy zároveň jeho ve stručnosti vyjádřeným programovým prohlášením.

Jak nás podporovat Jak nás podporovat

Jsme neziskovou organizací. Proto jsme odkázáni na podporu od příznivců z řad občanů a dalších sponzorů.

Prosíme, pomozte nám při rozvíjení naší obecně prospěšné činnosti. Vaší podpory si vážíme v každé formě! Způsob konkrétního využití daru s Vámi rádi projednáme.

Více k možnostem sponsoringu