Aktuality
vždy na našem FB
FacebookČestní členové

Členský sněm má pravomoc jmenovat osoby, které se zásadním způsobem zasloužily o naplňování cílů sdružení, čestnými členy. První jmenování čestných členů se konalo na Členském sněmu dne 15. července 2012.

Foto

Vlajka Dr.-Ing. Erich Kraus
důchodce
Drážďany

Pan Erich Kraus se narodil v roce 1937 v Dolním Dvoře, v tehdejším okrese Vrchlabí. V roce 1948 byl radikálně změněnými dobovými okolnostmi donucen spolu se svojí rodinou svůj krkonošský domov a Československo opustit a ocitl se náhle na bombardováním zničeném hlavním nádraží v Drážďanech. V Drážďanech založil rodinu a působil dlouhodobě na tamní Technické univerzitě jako inženýr. Po roce 1989 mu dobré kontakty s Čechami, které pěstoval už v předchozích desetiletích, posloužily mj. k tomu, aby inicioval a realizoval některé projekty na restauraci historických budov ve své rodné obci a organizoval pravidelná setkání nových a původních obyvatel, což s neutuchající energií činí dodnes. Erich Kraus je rovněž aktivní ve zpracovávání písemných dokumentů k historii své obce a Vrchlabska a již několik let spolupracuje na sestavení důkladného soupisu všech odsunových transportů z Československa. Může se při této činnosti spoléhat na svoji ženu Brigitte, která sdružení Conditio humana významně pomáhá s transkripcí německojazyčných písemných svědectví od pamětníků.

Foto

Vlajka Josef Škrábek
důchodce
Praha

Josef Škrábek, roč. 1928, je nejstarším členem sdružení Conditio humana. Čestné členství mu přísluší z celé řady důvodů. Již více než 20 let se pan Škrábek angažuje pro česko-německé smíření. Ví, že nutným základem pro tento cíl je rozšířit a prohloubit vědomosti zejména o nejnovější etapě dějin. Josef Škrábek je autorem řady knih s filozofickým a esejistickým zaměřením. Jeho nejznámější kniha nese titul „Včerejší strach. Jaké to bylo mezi Čechy a Němci? A jaké to bude…?“. Tato kniha vyšla jak v české, tak i v německé verzi již v několika vydáních (předmluvu napsal Václav Havel). Josef Škrábek je ale především – i když to zní možná až moc jednoduše – člověkem s dobrým srdcem. Přes svůj pokročilý věk pokračuje tento syn německé matky a českého otce, který strávil většinu svého dětství a mládí ve Valči na Karlovarsku, v angažování se v různých organizacích, v neposlední řadě i v katolické církvi a sdružení Ackermann-Gemeinde.

Foto

Vlajka doc. MUDr. Zdeněk Susa
lékař, nakladatel, cestovatel, evangelický kazatel
Středokluky

Zdeněk Susa je fenomén! Tento skromný a moudrý muž sice působil během většiny svého profesního života jako plicní lékař, ale lze ho označit za univerzálního vzdělance, který vždy najde s každým společnou řeč. V prostředí disentu napsal krátké povídání o spolužití Čechů a Němců v českých zemích v jeho historické perspektivě (po vydání v samizdatu vyšla kniha v devadesátých letech také oficiálně). Mnoho let pečoval o zdraví čelního disidenta a posléze prezidenta ČR Václava Havla. Po sametové revoluci v roce 1989 byl Zdeněk Susa činný v různých veřejných grémiích, např. v Radě Českého rozhlasu a v Koordinační radě Česko-německého diskusního fóra. Zároveň je dodnes angažován v Českobratrské církvi evangelické. Již řadu let věnuje většinu svého času ještě jinému účelu – vydávání knih ve vlastním nakladatelství. Ke knihám s historickou tematikou, které vydal, patří vedle některých zajímavých svědectví pamětníků i Edice Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951, jejíž svazky vycházejí od roku 2010, od roku 2012 pak ve spolupráci s Conditio humana.

Jak nás podporovat Jak nás podporovat

Jsme neziskovou organizací. Proto jsme odkázáni na podporu od příznivců z řad občanů a dalších sponzorů.

Prosíme, pomozte nám při rozvíjení naší obecně prospěšné činnosti. Vaší podpory si vážíme v každé formě! Způsob konkrétního využití daru s Vámi rádi projednáme.

Více k možnostem sponsoringu