Aktuality
vždy na našem FB
FacebookPředstavitelé a grémia spolku

Orgány Conditio humana jsou obsazovány Členským sněmem, který se schází zpravidla jednou ročně. Čestní členové spolku jsou voleni přímo členy spolku přítomnými na Členském sněmu.

K účasti na Členském sněmu jsou oprávněni všichni členové organizace, kteří mají všeobecné a rovné volební právo. Kompetence a úkoly zvolených reprezentantů regulují PDF stanovy spolku. Podmínky volby určuje interní PDF volební řád, na průběh volby dohlíží volební komise.

Správní rada předkládá každý rok zprávu o činnosti a přehled o finančním hospodaření, který musí být odsouhlasen Členským sněmem.

Od ledna do července 2012, kdy byla zvolena první Správní a Dozorčí rada, bylo vytváření spolku Conditio humana koordinováno Přípravným výborem. Jeho členy byli Jana Nosková, Jiří Dufka, Jiří Friedl, Pavel Mašarák a Adrian Portmann.

Přípravný výbor Conditio humana

Členové Přípravného výboru Conditio humana. Zleva doprava: Jiří Friedl, Adrian Portmann, Jiří Dufka,
Pavel Mašarák, Jana Nosková. 31. května 2012, Brno, ul. Vinohrady 20.

Jak nás podporovat Jak nás podporovat

Jsme neziskovou organizací. Proto jsme odkázáni na podporu od příznivců z řad občanů a dalších sponzorů.

Prosíme, pomozte nám při rozvíjení naší obecně prospěšné činnosti. Vaší podpory si vážíme v každé formě! Způsob konkrétního využití daru s Vámi rádi projednáme.

Více k možnostem sponsoringu