Aktuality
vždy na našem FB
Facebook



Správní rada

Správní rada je exekutivním orgánem Conditio humana a řídí jeho činnost.

Foto

VlajkaVlajka Adrian Portmann
předseda Správní rady

historik a pečovatel o uprchlíky, předseda Conditio humana 2012–2015, předseda Správní rady od roku 2015, zakládající člen
statutární zástupce

Foto

Vlajka Václav Kaška
místopředseda Správní rady

historik, šéfredaktor časopisu KAUZY

Foto

Vlajka Mgr. Aleš Binar, Ph.D.
člen správní rady od roku 2020

historik, Katedra teorie vojenství, Univerzita obrany (Brno)

Foto

Vlajka Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
historik, Historický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (Brno)
člen Správní rady od roku 2015

Foto

Vlajka Sandra Kreisslová
etnoložka, Česká zemědělská univerzita (Praha)
členka Správní rady od roku 2012

Foto

Vlajka Pavel Mašarák
překladatel (Brno)
člen Správní rady od roku 2012 (2012/13 jejím přesedou), zakládající člen

Foto

Vlajka Petr Sedlák
historik a učitel, Ústav pro studium totalitních režimů
člen Správní rady od roku 2012

Jak nás podporovat Jak nás podporovat

Jsme neziskovou organizací. Proto jsme odkázáni na podporu od příznivců z řad občanů a dalších sponzorů.

Prosíme, pomozte nám při rozvíjení naší obecně prospěšné činnosti. Vaší podpory si vážíme v každé formě! Způsob konkrétního využití daru s Vámi rádi projednáme.

Více k možnostem sponsoringu