Aktuality
vždy na našem FB
Facebook

Chci darovat spolku Conditio humananebo
darujme.cz


Výzva pro pamětníky a autory

Jste sám pamětníkem a záleží Vám na tom, aby to, co jste z „velkých dějin“ zažil na vlastní kůži, nezapadlo do zapomenutí? Jste potomek autora zajímavých svědectví, která dosud nebyla publikována, nebo víte o existenci takových rukopisů? Nebo jste autorem odborné práce a chtěl byste se s námi poradit ohledně možnosti jejího knižního publikování?

Historická svědectví

Občanské sdružení Conditio humana hledá stále nová svědectví, která si zaslouží pozornost a ocenění. Zpřístupňování výpovědí pamětníků chápeme jako důležitý prvek našeho poslání. Chceme se starat o to, aby prožitky a reflexe těch, kteří ve svém životě čelili často mnohem větším výzvám než my dnes, zůstali k dispozici pro nás i pro naše potomky. Domníváme se, že tento úkol má i svoji morální dimenzi. Základem pro jeho naplnění je respekt před zkušenostmi toho druhého, nehledě na jeho původ či názory.

Odborné práce

Hodláte-li nám navrhnout svoji odbornou práci k publikování, specifikujte co nejpřesněji její tematické zaměření a rozsah. Bude výhodou, pokud se nejdříve seznámíte s profilem našich edičních řad. Nemusíte mít už hotový rukopis práce. Rádi se budeme zabývat i návrhy na publikační záměry, které si vyžadují ještě důkladné zpracování a nachází se teprve ve fázi koncipování.

Kontaktní formulář

Máte-li zájem s námi při publikování autobiografického svědectví či své vlastní odborné práce spolupracovat, žádáme Vás o vyplnění následujícího formuláře a jeho odeslání. Chcete-li, můžete zde již připojit rukopis, náčrt obsahu či další podklady k Vašemu návrhu, které nám ho pomůžou lépe posoudit.

Výzva pro pamětníky a autory


  1. Prosím vyplňte pokud možno jak e-mail, tak i telefon,
    minimálně ale jeden z těchto kontaktních údajů.

  2. * znamená povinnou položku

  3. ODESÍLÁNÍ PŘÍLOH:
    Upozorňujeme, že celková velikost všech příloh nesmí překročit limit 30 MB.


  4. Tlačítko "Odeslat" netiskněte vícekrát. Vyčkejte prosím, dokud se neobjeví informace o dokončení odeslání, což může v případě větších příloh trvat delší dobu.


Upozornění: Conditio humana, z.s. , prohlašuje, že nebude obsah poslaných souborů používat jinak než pro účely posuzování a rozhodnutí, zda se sdružení hodlá navrženého publikačního záměru ujmout. V kladném případě bude mezi držitelem práv a Conditio humana, z.s., uzavřena řádná licenční smlouva.

Jak nás podporovat Jak nás podporovat

Jsme neziskovou organizací. Proto jsme odkázáni na podporu od příznivců z řad občanů a dalších sponzorů.

Prosíme, pomozte nám při rozvíjení naší obecně prospěšné činnosti. Vaší podpory si vážíme v každé formě! Způsob konkrétního využití daru s Vámi rádi projednáme.

Více k možnostem sponsoringu

darujme.cz

Stát se členem Jak se stát členem

Zamlouvá se Vám činnost spolku Conditio humana, ztotožňujete se s jeho cíli? Chtěl byste podporovat dobrou věc? Jednoduše se staňte jedním z nás!

Členskou přihlášku můžete vyplnit online na tomto webu.

Úplné informace
ke členství